Mats Jingblad har varit ifrågasatt mer än en gång under sin period som sportchef i Hammarby. Han kom ” i par” med Nanne Bergstrand som en långsiktig satsning. Nu är båda snart en saga all i Hammarby. Men vad är det som egentligen händer i Bajen just nu?

Vi kan snabbt konstatera att man får dra på sig stora ”gissar-kostymen” här då man utan insyn inte kan avgöra om det ena eller andra stämmer. Men det är ju omöjligt att inte räkna ihop det man har hört och läst i sammanhanget. Se om det stämmer eller inte får vi aldrig veta.

***

Att familjesituationen för hallänningen Jingblad är en del av historien är jag helt övertygad om men det är dock inget vidare krönike-material… Jag vill bara poängtera att jag har förståelse och respekt för beslutet om det är den enskilt största anledningen. Texten nedan kommer att antyda annat.

***

Det kan tyckas vara en dålig ”tajming” att gå ut med att sportchefen ska sluta med tre veckor kvar av transferfönstret, i synnerhet med tanke på att Hammarbys lagbygge inte har sett speciellt stabilt ut såhär långt. Jag gör ett liten sammanfattning över det jag känner här vilket i alla fall gör att tillfället att meddela förändringen inte är lika anmärkningsvärd.

-Det har varit uppe i media innan att Jingblad varit ”bortkopplad” och inte så involverad i de affärer som gjorts. Det i sig är ju väldigt anmärkningsvärt.

-När Pa Dibba köptes från Sundsvall fick Jingblad stå i stormen över ett ”gentlemans agreement” som det rådde delade meningar om, i alla fall enligt media. Andra uppgifter pekar på att Mats Jingblad i själva verket inte var så delaktig i själva affären. Jag vet inte, men stämmer det är det ju klart märkligt även det. En sportchef måste väl alltid vara med när transfers genomförs, eller?

-När det blev ”allmänt känt” att Hammarby var på tränarjakt framgick det relativt tydligt att Mats Jingblad inte heller då var den drivande i den frågan. Även det är i sig extremt märkligt om det stämmer. Men det är också det en gissning från min sida.

-De förlängningar som har gjorts av några av spelarkontrakten har det spekulerats om att de inte är genomförda av Mats Jingblad och han har ju inte heller varit den som har uttalat sig i alla frågor. Om det är medvetet eller inte kan vi bara spekulera i. Det kan i vissa situationer till och med vara rätt men något jag ändå vill ”ta med i kalkylen”.

***

Om en sportchef inte har de befogenheter eller det förtroende som krävs är det givetvis stor risk att saker och ting går snett. Det blir långa beslutsvägar och bara att det inte är tydligt ”vem som bestämmer” ger ett skakigt intryck. Det blir icke hanterbart att bedriva en verksamhet i en värld som ofta kräver snabba och korrekta beslut.

***

Mats Jingblad har fått utstå mycket kritik för det arbete han har gjort och utifrån sett kan det se ganska magert ut. Han gjorde ett bra jobb och lyckades bidra till att Hammarby släpade sig upp från Superettan efter många försök (och många väldigt misslyckade rekryteringar). Det ska man inte glömma.

Någonstans på vägen blev det fel och han är säkert inte nöjd själv heller.

***

Hur ska då Hammarby gå vidare, vem ska föra skeppet vidare?

VD Henrik Kindlund har ju den uppenbara positionen att styra verksamheten samt att tillsammans med styrelse och sportråd fatta strategiska beslut. De har både anställt och avfärdat Jingblad. Om man nu vill se det så.

Chefsscouten Mikael Hjelmberg har jobbat väldigt nära Jingblad och borde i alla fall övervägas som ett alternativ. Om han själv vill alltså. Hjelmberg kan klubben, både nuvarande trupp och det som finns i akademin samt ett nätverk som behövs för uppdraget. Hans ”startsträcka” skulle vara cirka noll i det mest elementära, det vill säga att uppgradera truppen i närtid. För det är en fråga som är högst relevant för Hammarby.

Det kommer att hagla namn på kandidater från höger och vänster har jag en känsla av, allt annat vore konstigt.

Det är dock helt oväsentligt vem man anställer om inte vederbörande får de befogenheter som krävs för att göra ett jobb som är tillräckligt bra, det hoppas jag att de styrande i Hammarby själva har insett.