• Publicerat 10 juli
  • Skrivet av Redaktionen
  • 0 Kommentarer

Östersunds FK:s tidigare ordförande Daniel Kindberg misstänks för ekobrott och en rättegång mot honom är planerad till september. I februari anmäldes han även till disciplinnämnden på SvFF men i dag står det klart att den anmälan läggs ned. Preskriptionstiden hade gått ut – däremot riskerar klubben fortfarande straff.
– Det har inte varit något representantskapsmöte, det är den 19:e november, säger förbundsjuristen Tobias Tibell till TT.

Förbundet skriver:

”Licensnämnden anmälde i februari 2019 Daniel Kindberg och Östersunds FK till disciplinnämnden för bestraffning på grund av ekonomiska oegentligheter. Anmälan baseras på det åtal som i december 2018 väcktes vid Ångermanlands tingsrätt mot bl.a. Daniel Kindberg. I anmälan påstås att Östersunds FK från år 2013 och framåt ska ha mottagit sponsorpengar med vetskap om att pengarna i ett tidigare led ska ha tillkommit genom brott.

Östersunds FK har invänt att anmälan är preskriberad då en anmälan enligt Riksidrottsförbundets stadgar ska ske inom två månader från det en förseelse blivit känd.

Disciplinnämnden har i dagens beslut kommit fram till att anmälan skett för sent och är preskriberad, varför anmälan lämnas utan bifall. Disciplinnämnden anser att det redan i juni 2018 genom rapporteringen i media och genom en granskning utförd av konsultföretaget EY på upp-drag av ett av de bolag som berörs av åtalet, framkommit tillräckligt tydliga uppgifter som skulle kunna ha lagts till grund för en anmälan om ekonomiska oegentligheter. Då anmälan skett mer än två månader efter detta är anmälan preskriberad.”

Kindberg frias, däremot kan klubben fortfarande straffas.

– Fotbollen har i våra tävlingsbestämmelser en regel som säger att man kan bli nedflyttad om det har förekommit ekonomiska missförhållanden inom ramen för föreningens verksamhet och att missförhållandena är sådana att de skadat idrottens anseende allvarligt, säger förbundsjurist Tobias Tibell till TT och fortsätter:

– Det är vårat representantskapsmöte som prövar ett sådant ärende och den prövningen, det har inte varit något representantskapsmöte, det är den 19:e november. Den prövningen har alltså inte skett och det hanteras i separat ordning i förhållande till det med disciplinnämnden.