Ojämlika förhållanden mellan kvinnor och män är ett problem i många branscher, inte minst inom sport och kanske särskilt stort är glappet mellan dam- och herrfotbollen. Detta tydliggörs bland annat i och med det bidrag som klubbar i Allsvenskan kan få för att låta deras manliga spelare delta i VM: 72 000 kronor per spelare och dygn erbjuds, medan summan hos damföreningarna är noll. Det visar på en omotiverad skillnad och det finns många som protesterar.

Ojämlikhet inom fotbollen
Caroline Seger, Nilla Fischer och Kosovare Asllani är några av dem som har höjt rösterna mot ojämlikheten inom fotbollen. Den sistnämnda har till och med hotat med att bojkotta VM om ingenting görs. Det protesteras också från Svenska Fotbollsförbundets håll och ordföranden Karl-Erik Nilsson adresserade problemet på en kongress för FIFA som hölls i Moskva under sommaren. Det är dock tydligt att det går för långsamt – på grund av aktivt motstånd eller lathet, det är en bedömningsfråga.

Fotbollen har länge varit drabbad av den ojämlikhet som också råder i resten av samhället men det finns också anledning att tro att mycket kan göras. Pengarna finns, och uppenbarligen även viljan, åtminstone från vissa håll. Det finns också stora attitydproblem. Inte minst inom herrfotbollen negligeras de här frågorna. Det anses på många håll att herrfotbollen är den ”riktiga” sporten, medan damfotbollen är något vid sidan om. Det är märkligt, särskilt med tanke på det svenska damlandslagets framgångar.

Ojämlikhet i casinovärlden
Onlineindustrin av casinon är också drabbad av denna könsbaserade snedfördelning. Ofta har män spelat mer på casinon än kvinnor, vilket leder till osunda spelkulturer. Kvinnor får heller inte chansen att prova på något som de kanske skulle tycka om, eftersom det anses vara en manlig hobby. En del nya casinosidor tar med detta i beräkningarna och försöker göra något åt saken. Det öppnas exempelvis casinon och spelsidor som är inriktade helt på målgruppen kvinnor.

Det händer saker även inom spelvärlden. Röster höjs och vill göra något åt såväl ojämlikt fördelade spelvanor som sexistiska spel. Förutom att casinon som vänder sig direkt till kvinnor öppnas, görs också studier som kartlägger och jämför mäns spelvanor med kvinnors. Det finns en del intressanta resultat i dessa studier, som inte bara visar på att det finns skillnader, utan också att dessa förändras över tid. Vi ska ta oss en titt på en sådan studie.

Skillnader i spelvanor mellan kvinnor och män
I och med att spelverksamheter legaliseras börjar fler kvinnor att spela. Det är den övergripande trenden som går att observera. Spelmönster skiljer sig dock fortfarande åt när det kommer till vilken typ som spelas. Medan män spelar mer på bordsspel och betting, spelar kvinnor mer på bingo och slots. Det finns alltså fortfarande skillnader och det finns problem kopplade till dessa skillnader, bland annat bildandet av osunda spelkulturer och odlandet av sexism i enkönade miljöer.

Studier visar dock att kön är en mindre avgörande faktor när det kommer till spelvanor än andra faktorer. Saken har undersökt med hjälp av ekonomiska, hälsorelaterade och demografiska faktorer och delat upp grupperna i preferens vad gäller vilken typ av spel man föredrar. På detta vis har det visat att kön inte är så avgörande som man vid första anblicken kan tro – åtminstone inte i jämförelse med de andra faktorerna, vilket kan ses som ett överraskande resultat.

Sammanfattning
Ojämlikhet mellan kvinnor och män finns i de flesta, om inte alla, branscher. Inom fotbollen är den enorm och syns extra tydligt när det kommer till ekonomiska anslag. Spelbranschen är också en plats för stor ojämlikhet och det syns på många sätt. I och med att spelbranschen har legaliserats spelar allt fler kvinnor, det är vad man kan se över tid. Dessutom finns det anledning att tro att denna skillnad kommer förändras ännu mer i framtiden.