Foto: Bildbyrån

Hybridgräs på Tele2 Arena? Hammarby beslutade i mars fjol att undersöka möjligheterna att byta underlag på arenan. Men i nuläget är det tekniskt omöjligt att lämna konstgräset för hybridgräs. Det är beskedet man fått:
– Just nu så är det inte aktuellt att byta och det går inte att göra rent tekniskt. Men vi säger Hammarbys ordförande Richard von Yxkull till FotbollDirekt.se. 

Hammarby bestämde inför klubbens årsmöte 14 mars 2017 att man ska undersöka möjligheterna att byta underlag på Tele2 Arena.

En motion om byte av underlag på arenan kom in, där det yrkades på att Hammarby skulle ”jobba för att det så omgående det är möjligt få till en lösning med en natur-alt. hybridgräsmatta på vår arena”.

Hammarbys styrelse valde att bifalla motionen, men man var samtidigt tydlig med att det på kort sikt inte skulle gå att byta underlag på arenan.

Men det fanns samtidigt en tydlighet i vad Hammarby ville:

”Dock är styrelsen i Hammarby IF Fotbollförening enig i sin åsikt att det ideala hade varit om vår elitverksamhets matcher hade kunnat arrangeras på en modern arena som också har hybrid- eller naturgräs”.

Sedan dess har Hammarby fört diskussioner med AEG (arenabolaget och delägare i Hammarby) och Stockholm Live (som driftar arenan) om ett möjligt byte. Men man har fått beskedet att det är tekniskt omöjligt i nuläget. Tele2 Arena har som bekant många andra evenemang än fotbollsmatcher varje år.

– Vi har och har haft en löpande dialog med AEG och Stockholm Live kring det här. Just nu så är det inte aktuellt att byta och det går inte att göra rent tekniskt, säger Hammarbys ordförande Richard von Yxkull till FotbollDirekt.se.

– Det handlar dels om hur den är byggd. Jag kan inte alla detaljer kring exakt vad det är men det är vissa saker som måste till, det har främst med sol och ljusinsläpp att göra. Sedan kommer det fram nya och tåligare underlag hela tiden och det är mycket möjligt att det kommer gå att byta i framtiden.

Hammarbys ordförande betonar att dialogen varit god:

– Det finns absolut ingen konflikt här utan vi har bra diskussioner. Vi har sagt till dem att ”det här är något som föreningen vill och som våra medlemmar har gett oss i uppdrag att undersöka möjligheterna för”. Och de har sagt att ”den dagen det är ekonomiskt försvarbart, den dagen det är tekniskt försvarbart, då kan vi tänka oss göra det”. Men där är vi inte idag, och det här är ingen jätteprioriterad fråga för oss just nu.

Tele2 Arena invigdes 2013, och flera spelare uttryckte kritik mot underlaget under de första åren. I mitten av 2016 byttes konstgräset ut och sedan dess har kritiken varit mindre frekvent.

LÄS: DIF-STJÄRNAN EFTER KONSTGRÄSBYTET: ”TACK GUD”

– Vi trivs bra på konstgräset som det är nu, det är en bra arena och sedan de bytte konstgräset för något år sedan så har det varit bra underlag. Vi stortrivs som det är, sedan har vi varit tydliga med att vi på sikt vill byta till hybridgräs om det är möjligt, säger Richard von Yxkull.

– Både vi och Djurgården (som också är hyresgäst på Tele2 Arena) har lagt konstgräs som underlag på våra träningsanläggningar utifrån att vi båda spelar hemmamatcherna på konstgräs. Så det blir en fråga också den dagen det blir aktuellt med ett byte till hybridgräs på arenan.

– Men det här är som sagt ingen stor issue för oss, vi har meddelat vårt önskemål och de har förklarat att det inte går i nuläget. Vi bevakar utvecklingen helt enkelt.