Foto: Bildbyrån

Daniel Kindberg har tagit timeout som ordförande i Östersunds FK – då återstår bara fyra personer i ÖFK:s styrelse. Ekobrottsmisstänkte Kindberg har anklagats för att vara allsmäktig i ÖFK, och många vill se en regel för minsta antal personer i en klubbs styrelse. Men det är i stort sett omöjligt att påverka.
– Huvudprincipen är att en förening själv ska få bestämma över det. Att få acceptans för ett sådant absolut krav på antal, det skulle krävas att man var överens över alla idrottsgränser, säger till förbundets chefsjurist Anders Hübinette till FotbollDirekt.se.

Daniel Kindberg har suttit anhållen, misstänkt för misstänkt för grovt bedrägeri och medhjälp till grovt bokföringsbrott. Östersunds ordförande har släppts och i kväll håller ÖFK en presskonferens där Kindberg ska uttala sig om anklagelserna.

Kindberg har avgått från sitt jobb som vd för bostadsbolaget Östersundshem, och i går meddelade också ÖFK att ordföranden tar timeout.

– Det går inte att sitta i styrelsen eller på annat sätt företräda klubben så länge nuvarande misstankar kvarstår, sade vice ordförande Hans Carlsson till klubbens hemsida.

Det lämnar ÖFK med fyra personer i styrelsen. På ÖFK:s hemsida står att Hans Carlsson, sekreteraren Lars Landin samt ledamöterna Hasse Carlsson, Maj-Britt Ringvall och Maria Svensson Wiklander är styrelsen. I bolagsstyrelsen, Östersunds FK Elitfotboll AB, sitter bara tre personer.

Att Daniel Kindberg är central i ÖFK och har varit en lång tid, det är nog alla överens om. Och hur mycket makt en enskild person ska ha i en förening är en fråga som diskuterats och uppmärksammats tidigare. Och inte bara kring Kindberg och Östersund: Exempelvis AFC Eskilstuna har kritiserats, där ordföranden Alex Ryssholm sett ut att ha all makt.

Om det bör finnas en regel för hur många (få) personer som ska sitta i en allsvensk klubbs styrelse? Oavsett om man är för det eller inte, så är en sådan regel väldigt väldigt svår att driva igenom.

– Huvudprincipen är att en förening själv bestämmer över det. Det ska stå i föreningens stadgar, klart och tydligt vad som ska gälla om antal ledamöter. Det kan finnas vissa hinder kring hur man ändrar stadgarna, säger förbundets chefsjurist Anders Hübinette till FotbollDirekt.se och fortsätter:

– Inom idrottsrörelsen i stort så finns Riksidrottsförbundets (RF) stadgemall. Vi i fotbollen har inskrivet i våra krav, att för att bli medlem i förbundet ska man grovt basera sig på de här stadgarna. Men det finns samtidigt stort utrymme för att göra avsteg, att klubbarna ska bestämma själva. Självbestämmandet – föreningsfrihet – är till och med grundlagsskyddat.

I RF:s stadgemall så står inget specifikt om antal personer som ska ingå i en styrelse.

– I stadgemallen står att styrelsen ska bestå av ordförande och x antal ledamöter. Sedan finns det riktlinjer kring representation vad gäller kön. Men vad gäller antal så är det så det är formulerat.

Det ska vara plural och inte singular, det är där man drar gränsen?

– Ja, där går någon slags smärtgräns. Skulle man anmäla en styrelse med bara en person så skulle det stoppas. Men det här är inga saker som har prövats i våra organ tidigare, en sådan situation har aldrig uppstått tidigare.

– Frågar du mig så skulle jag säga att det är bra om man är är några stycken. Inte minst för att det kan uppstå situationer där vissa ledamöter får förhinder av olika skäl och inte kan närvara vid möten.

Att ändra på stadgarna är egentligen bara möjligt om man går samman brett och över gränserna i idrottssverige. Flera idrotter än bara fotbollen måste tycka att det här är en viktig fråga, säger Hübinette.

– Det skulle kunna gå att ändra. Är svensk idrott överens och går ihop om att om det är en bra idé, så skulle det gå. Att få acceptans för ett sådant absolut krav, det skulle krävas att man var överens över alla idrottsgränser. Att alla tycker det är en bra idé. Då får man göra det på RF:s stämma,för det är en såpass stor sak att reglera. RF:s stämma hålls vartannat år.

– Men samtidigt är föreningsfriheten viktig att bevara, att det finns en viss frihet att bestämma själv hur man vill göra i den enskilda föreningen. Man kan själv inom den egna föreningen bestämma att det ska finnas si och så många ledamöter i en styrelse, skriva in det i föreningens egna stadgar.

 

I RF:s stadgemall, 6 kap 1 §, ”Styrelsens sammansättning”, står:

”Styrelsen ska bestå av ordförande samt …..(X antal)…. övriga ledamöter. Styrelsen ska bestå av kvinnor och män”.