Foto: Bildbyrån

Polisens nya taktik för att komma åt fotbollsfans som eldar pyroteknik och maskerar sig har ju fått hård kritik. Nu riktar SvFF och Sef gemensam kritik mot polisens nya metoder med villkorstrappan.
– Vi är djupt bekymrade, säger Svenska Fotbollförbundets ordförande Karl-Erik Nilsson.

Utvecklingen mellan allsvenska fotbollsfans och polismyndigheterna är rejält infekterad sedan en tid tillbaka.
Polisens senaste grepp med den så kallade villkorstrappan för att komma år pyroteknik som är förbjudet på svenska idrottsarenor, gillas inte på sina håll.
Denna trappa har även fått till konsekvens att större flaggor förbjuds, som man anses kunna gömma sig bakom och maskera sig.
Maskering som också är förbjudet.

Nu vill så väl Svenska Fotbollförbundet som Svensk Elitfotboll (Sef, elitklubbarnas intresseorganisation) mana till samtal i större utsträckning.
För egen del har SvFF och Sef:s styrelser träffats, samt att man diskuterat Riksidrottsförbundets ordförande Björn Eriksson och den rapportering som visat att han tidigare suttit på dubbla poster – när han samtidigt en period hade ordförandeposten i RF men också satt som ordförande i lobbygruppen ”Säkerhetsbranschen”; en organisation som på sikt kan bli aktuella att ta över enklare polisuppdrag.

– Vi är djupt bekymrade och har noterat att RF tillsatt en oberoende utredning till följd av de anmälningar som gjorts mot Björn Eriksson i RF:s visselblåsartjänst. Vi kommer att följa denna utredning noga och ta ställning till eventuella åtgärder när den offentliggjorts, säger SvFF:s ordförande Karl-Erik Nilsson i pressmeddelandet.

SvFF och Sef uttrycker vidare sin kritik så här:

”Polisens nya strategi innebär en orimlig och oproportionell tillämpning av villkorstrappan, där man inte tagit hänsyn till de framsteg som gjorts, och där den positiva utveckling som skett under senare år kring våra matcher inte vägs in. Den har redan inneburit väsentlig skada för klubbar och oskyldiga supportrar, och mer kan följa om inte ändring sker. Vi vänder oss kraftigt mot att åtgärderna riktar sig mot breda supportergrupper som inte har med ordningsstörningarna att göra. Vår fasta övertygelse är att åtgärder ska riktas mot de individer som är skyldiga till brott, och att oskyldiga supportrar och supporterkulturen i stort ska hållas utanför detta. Den positiva supporterkulturen är en mycket viktig del av den svenska elitfotbollen.

Svensk elitfotbolls ordförande Lars-Christer Olsson:

– Vi och våra klubbar har givetvis ett ansvar för att motverka olagliga handlingar och att biträda polisen med att lagföra individer om de begår kriminella handlingar på våra arenor. Men polisens nya strategi innebär en oacceptabel kollektiv bestraffning av alla supportrar och leder till att unga, annars skötsamma, individer också vänder sig mot polisen och ser den som en fiende. Detta är det sista vi vill, säger han.

Avslutningsvis visar Svenska Fotbollsförbundets Karl-Erik Nilsson att ett möte med Polismyndigheten nu är på gång inom kort där man hoppas på att kunna låsa upp positionerna som just nu gör läget mellan alla inblandade parter så komplicerade.