• Publicerat 15 maj
  • Skrivet av Redaktionen
  • 0 Kommentarer
Foto: Bildbyrån

En medlem i Östersunds FK har överklagat utfallet i det extra insatta årsmöte som klubben höll 12 april. Mötet blev oroligt efter att omröstningsstatuterna ändrats bara en timme innan det började. 
– Det stämmer att vi fått in en överklagan, säger förbundets chefsjurist Anders Hübinette till Östersunds Posten.

En ny ordförande för Östersunds FK skulle röstas fram – valberedningens förslag Bo Ottosson eller sponsorernas kandidat Mathias Rasteby.

Statuterna ändrades dock bara en timme innan mötet började och det rådde tvivel om vad som faktiskt gällde. De tidigare statuterna sa att medlemskap före 30 oktober 2018 gällde för att kunna rösta, men plötsligt kunde alla som blivit medlem 2019 rösta.

Personen som har överklagat till SvFF vill att mötet utreds om allt gick rätt till: dels om stadgarna följdes, dels om alla personer som röstade verkligen hade rösträtt. Var det ett stadgebrott?

Många ifrågasatte om en ny ordförande faktiskt kunde röstas fram efter att statuterna ändrats och många medlemmar blev upprörda, enligt ÖP. 100 röstberättigade som närvarade var rekord för ÖFK, där en majoritet röstade fram Ottoson till ny ordförande. Ottosson fick 57 röster mot Rastebys 31.

ÖFK:s pressansvarig Niclas Lidström sa till Fotbollskanalen efter mötet 12 april att stadgarna var ”otydliga”.

– Efter överväganden tolkar man (styrelsen) stadgarna som att det här var ett extra årsmöte och att de medlemmar som är registrerade för 2019 skulle ha rösträtt. Det var inte fallet på årsmötet, eftersom det hörde till 2018 års verksamhetsår. Därav oklarheten, sa han då.

Anders Hübinette är chefsjurist på SvFF och säger till ÖP att det kommit in en överklagan.

– Just nu är vi i en fas för handläggning. Mer än så kan jag inte säga för dagen, säger han till tidningen.

Svenska Fotbollförbundet kommer nu hantera ärendet och utreda mötet. Tävlingskomittén är beslutsorganet som kommer fatta beslutet. Det beslutet kan i sin tur överklagas till fotbollens överklagandenämnd. Det går även att överklaga den domen till riksidrottsnämnden som är den sista instansen.

DAVID NYLUND