Disciplinnämndens beslut har kommit efter måndagens derbyskandal i Göteborg. Gais tilldöms alltså segern med 3- 0 och hur Disciplinnämnden tillämpar 6 kap 10.1 § första stycket tävlingsbestämmelserna (TB).

Så kom då beslutet till sist och vad som inledningsvis kunde se ut som att det lutade åt en 3- 0 -seger för IFK Göteborg i och med att Gais tog beslutet att vägra spela, oavsett eventuella konsekvenser, har nu istället gått rakt emot Blåvitt.

IFK Göteborg är nu förlorare av derbyt från 25 februari 2019 i Svenska Cupens gruppspel.

Resultatet var ju 0- 0 när matchen bröts på grund av ett ideligt avfyrande av pyroteknik. Matchen där efter enligt plan återupptas dagen efter den 26 februari 2019.
Så blev det inte.

Den 27 februari lämnade sedan Tävlingskommittén vidare till Disciplinnämnden för ett beslut i en utveckling som då eskalerat allt mer.

TK ansåg det saknades förutsättningar för att fullfölja matchen och det fick bli ett beslut som skulle tas vid skrivbordet.
Där på har följande lett fram till 3-0-segern för Gais.

Detta från Svenska fotbollsförbundets officiella hemsida. Domen ord för ord: 

”Riksombudet Henrik Engvall (RO) har därefter yrkat att Disciplinnämnden enligt TB 6 kap 10.1 § ska tillerkänna GAIS segern med målskillnaden 3-0 eftersom det var Göteborgs supportrar som uppträdde på sådant sätt att matchen fick avbrytas. Göteborgs supportrar har i matchminut 46 gjort sig skyldiga till ordningsstörningar genom att kasta bangers, skjuta raketer och smällare samt avfyra rökpjäser och antända bengaler. Spelare och ledare fick fly från planen då pjäser landade omkring dem på spelplanen. Målvakten i GAIS fick ringningar i sina öron, vilket medförde svårigheter för honom att fortsätta matchen.

RO har i första hand gjort gällande att matchen var en tävling enligt seriemetoden varför GAIS ska tillerkännas segern med 3-0. Göteborg har i första hand begärt att matchen ska återupptas, i andra hand att det vid matchavbrottet uppnådda målresultatet ska gälla som slutresultat och i sista hand att matchen ska spelas om i sin helhet. Göteborg har inte några invändningar vad gäller beskrivningen av händelserna men har påpekat vikten av att fotbollsmatcher avgörs på planen”.

”Göteborg har vidare hänvisat till att föreningen visat vilja och flexibilitet för att följa det beslut som fattades på kvällen den 25 februari och att det bör ligga i alla parters intresse att inte låta andra omständigheter än lagens kvalité på plan få avgöra slutresultatet. Vidare har matchdelegaten ansett att Göteborg har agerat korrekt innan matchen för att förebygga dylika händelser, vilket bör vara särskilda skäl enligt TB. GAIS har valt att inte framställa något yrkande i ärendet men har angett bl.a. att föreningen inte har
för avsikt att delta i ett återupptagande av matchen”.

Vid en ordningsstörning så grov att en match måste avbrytas så lutar sig förbundet mot följande. Det finns särskilda omständigheter och nivåer allt efter som hur en situation utvecklas.
Om detta redogör man för så här i domen från Disciplinnämnden.

”29 §. Om matchen inte återupptas inom tidsfristen ska den inte fullföljas, såvida inte annat beslutas av Disciplinnämnden, se 36 §.
När en avbruten match inte fullföljs regleras de sportsliga konsekvenserna av TB 6 kap. 10.1 § eller 10.2 §. Dessa bestämmelser skiljer på tävling enligt seriemetoden och tävling enligt utslagsmetoden.
Eftersom matchen mellan Göteborg och GAIS var en gruppspelsmatch följer det av föreskrifterna för Svenska Cupen att matchen spelades enligt seriemetoden, se 2 kap 1 § och 6.1 §. Konsekvenserna av en avbruten match i en tävling enligt seriemetoden regleras i TB 6 kap 10.1 §. Bestämmelsen innebär att om matchen avbryts beroende på hur en förenings supportrar uppträder, ska den andra föreningen som huvudregel tilldelas segern med målskillnaden 3-0 eller om det är mer fördelaktigt, det målresultat som gällde då matchen bröts. Vidare sägs att om matchen inte kan genomföras på grund av åskådare eller annan som ingen förening ansvarar för eller om det finns andra särskilda skäl får istället beslutas att matchen ska återupptas eller att det vid matchavbrottet uppnådda målresultatet ska gälla som slutresultat eller att matchen ska spelas om i sin helhet.
Bedömningen i detta fall. Det är klarlagt att det är Göteborgs supportrar som antänt och kastat pyrotekniken. Det har i sin tur lett till att matchen har avbrutits. Enligt huvudregeln ska alltså den förening vars supportrar har orsakat att en match avbrutits, förlora
matchen, dvs. i detta fall Göteborg. Frågan är då om undantagsregeln vid särskilda skäl kan användas. Undantagsregeln tar först och främst sikte på den situationen att det inte går slå fast om det är något lags supportrar som har orsakat avbrottet. Det är det som framgått inte fråga om här.

Vidare redogör DN för synen på särskilda skäl och man gör det så här och det som ytterst ledde till att detta inte kunde tillåtas att avgöras sportsligt, på planen. Vad som satte en sådan möjlighet ur spel och gav Gais segern.

”Reglerna vid avbrutna matcher har ändrats på senare år och har medfört att större ansträngningar görs för att en avbruten match ska återupptas. Detta av det självklara skälet att matcher ska avgöras på planen och inte vid ett sammanträde. Men när detta misslyckas ska frågan gå vidare för att avgöras av i första hand Disciplinnämnden och då är huvudregeln förlust för det lag vars supportrar har misskött sig.