AIK har släppt sin bokslutskommuniké för 2018. Där framkommer det att det var en guldsatsning som kostade – klubben gör ett rörelseresultat på minus 20 miljoner kronor. Samtidigt räddas det upp av Kristoffer Olsson-försäljningen som genomfördes i början på 2019. 

Det första SM-guldet på tio år betydde inte per automatik en ekonomisk framgång.

Även om intäkterna för ”match och event” , ”sponsring och reklam” och ”souvenirer” alla ökat mot 2017 så blir rörelseresultatet -20,4 miljoner kronor för helåret 2018.

AIK förklarar detta med ökade kostnader för sign on för spelare samt minskade intäkter för spelarförsäljningar. Noterbart är att Kristoffer Olsson-försäljningen till Krasnodar gav AIK mellan 20-40 miljoner kronor (klass V-transfer) men att denna affär gjordes i januari och således bokförs på nästa år.

”Rörelsens intäkter minskade med 54,1 MSEK från 215,4 föregående år till 161,3 MSEK i år. Minskningen beror på spelartransfers där intäkterna har minskat med 88,1 MSEK i jämförelse med föregående år (året du Alexander Isak såldes till Dortmund). Minskningen balanseras av ökade intäkter från Match och event med 16,9 MSEK, Sponsring och reklam med 8,0 MSEK samt Souvenirförsäljning med 13,2 MSEK. Samtliga dessa intäkter överstiger försäljningen från tidigare år och är de högsta nivåerna i Bolaget någonsin inom respektive område.”

”Rörelseresultatet för perioden minskade med 78,9 MSEK från 58,5 MSEK föregående år till -20,4 MSEK i år. Minskningen beror främst på att transfernettot har minskat med 84,7 MSEK samt att sign-on kostnaderna har ökat med 6,5 MSEK.”

AIK redovisar ett eget kapital på strax över 63 miljoner kronor. Att jämföra med strax över 80 miljoner kronor efter bokslutet för 2017.