• Publicerat 10 februari
  • Skrivet av Redaktionen
  • 0 Kommentarer

Jan Wifstrand, MFF-medlem och vd för nyhetsbyrån Rapidus, ställer sig starkt kritisk till valberedningens val att föreslå Anders Pålsson till ordförande posten på nyval på ett år. 
”Den föråldrade ledarstil han visat inom näringslivet duger inte. Och på riksplanet är han okänd”, skriver han i ett debattinlägg i Sydsvenskan.

Fredagen den 1 mars håller Malmö FF sitt årsmöte. Mötet kommer till största del handla om att få plats en ny ordförande i klubben efter Håkan Jeppssons tragiska bortgång i början på december. Anders Pålsson som fick uppdraget att vara tillförordnad ordförande i MFF, är också han som valberedningen föreslår till ordförande posten på nyval på ett år i det nya styrelseförslaget.

Valberedningens sammankallande Jörgen Svensson skriver i förslaget inför årsmötet:

”Valberedningen ser kontinuitet som en nyckel i den uppkomna situationen. Vår bedömning är att Anders Pålsson med sin breda kompetens, långa erfarenhet av ledande positioner och starka engagemang i Malmö FF är ett mycket bra val att som ordförande tillsammans med övriga i styrelsen och ledningen utveckla föreningen och bidra till nya framgångar.”

Alla gillar dock inte det nya förslaget. MFF-medlemmen Jan Wifstrand, vd för nyhetsbyrån Rapidus och tidigare chefredaktör för DN och Sydsvenskan, skriver i ett debattinlägg i Sydsvenskan att valet är oansvarigt och att det till och med kan vara riggat.

Wifstrand stödjer sin argumentation genom att kategoriskt lista en rad olika kriterier som han tycker krävs av en ordförande i MFF, bland annat ett kvalificerat nätverk bland samhällets makthavare, hög trovärdighet i mångfalds-, jämställdhets- och värderingsfrågor samt lång erfarenhet av medier.

”Anders Pålsson fyller inte dessa kriterier på ett tillfredsställande sätt. Han är bra på att räkna och har bidragit till att MFF kunnat bygga en solid ekonomi. Det är utmärkt. Men den föråldrade ledarstil han visat inom näringslivet duger inte. Och på riksplanet är han okänd”, skriver Wifstrand.

Wifstrand avslutar med att lägga fram åtta egna kandidater till ordförandeposten.