Foto: Bildbyrån

Jönköpings Södra väljer att överklaga disciplinnämndens beslut angående skandalmatchen mot Östersunds FK.

Som FotbollDirekt skrev tidigare i dag så överklagar Jönköpings Södra disciplinnämndens beslut att ge Östersund segern med 3-0.

Nu har klubben gått ut med det hela i ett pressmeddelande.

Klubben skriver:

”Styrelsen i Jönköpings Södra har enhälligt beslutat att överklaga disciplinnämndens beslut till besvärsnämnden.

Rättsväsendet har genom åklagare och polis klargjort att den så kallade angriparen inte är supporter till varken Jönköpings Södra IF eller Östersunds FK.

Klargörandet har bekräftats av angriparens advokat. Fakta är att angriparens agerande var spelrelaterat.

Styrelsen delar därmed disciplinnämndens ordförande hovrättsråd Kerstin Elserths och ledamot Kristin Perssons samt riksombudets Artur Ogelids bedömningar att huvudregeln i bestämmelserna inte är tillämplig utan att synnerliga skäl skall föreligger.

Nämndens majoritetsbeslut bygger på hypotetiska resonemang som utmynnar i en egen fiktiv supporterdefinition. Vän av ordning kan fråga sig vad som skall gälla i ett rättsligt ärende; diktade versioner eller rättsväsendets klargörande av fakta.

Styrelsen menar vidare, vilket stöds av matchdelegatens rapport och torde för övrigt vara ostridigt, att det inte fanns några brister i säkerhetsarbetet. Situationen som uppstod kunde omöjligen förutses av någon och var därmed mycket svår eller omöjlig att förhindra”.