• Publicerat 30 augusti, 2014
  • Skrivet av Redaktionen
  • 2 Kommentarer

ARTIKELSERIE – SKADORNA: STUKNING. Stukning är den vanligaste idrottsskadan och fotboll är värre drabbat än någon annan sport.

Martin Erlandsson är naprapat på Full Funktion och har bland annat jobbat med AIK fotbolls akademi och juniorlag.

Vilka situationer uppkommer skadan i?
– Skadan uppkommer ofta vid riktningsförändringar, hopp eller vid tacklingar. Det vanligaste är att man stukar utsidan av foten. Fotledsstukningar är den vanligaste skadan inom idrott generellt och förkommer oftare vid fotbollsutövande än många andra idrotter.

Vad är det som händer i kroppen när skadan sker?
– Det vanligatse som händer är att FTA (fibulotalare anterior) ligamentet rupteras helt på fotledens utsida och att ligament calcaneofibulare är intakt, detta klassificeras som en grad 2 skada. Grad 3 skada är när båda ligameneten helt ruptureras. Grad 1 är när FTA och/eller calcaneofibulare delvis ruptureras. De vanligaste fotledsstukningarna är grad 2 sedan 3 och sist 1.

Hur ställer man diagnos och hur lång tid tar det?
– Diagnos ställer man kliniskt med hjälp av olika tester. Ofta syns en tydlig svullnad under fotknölen på utsidan av foten. Man bör även undersöka för ev frakturer och syndesmosskador (strukturen som håller ihop vad- och skenbenet ovanför fotleden), finns misstanke om någon av dessa skador bör en röntgenundersökning utföras.

Vilka möjliga orsaksfaktorer finns det för skadan?
– För att minska risken för fotledsstukningar bör man se till att ha fullgod rörlighet i fotleden samt träna upp stabiliteten och balansen. Det är vanligt att man har felställningar i fötterna som gör att foten blir instabilare som till exempel att man överpronerar, detta leder ofta till en ökad risk för stukningar och kan förebyggas med specialanpassade inläggssulor.
Tidigare fotledsstukningar ökar också risken för att råka ut för det igen, fram för allt om den inte har rehabiliterats på rätt sätt.

På vilket sätt och hur länge sköts rehabilitering?
– Ligamenten läker oftast helt inom 6-8 veckor. Fullgod funktion i fotleden uppnås oftast tidigare och återgång till spel brukar ta 1-4 veckor beroende på vilken grad skadan har.
Då en tidigare fotledsstukning i sig är en av orsakerna till att skadan uppkommer så är det mycket viktigt att rehabiliteringen sköts ordentligt.
De första 1-3 dygnen bör man avlasta och ha kompression över skadan för att stoppa blödningen och få ned svullnaden. Sedan startar man med att få igång cirkulationen och rörligheten, nästa steg är att få igång stabiliteten och balansen i fotleden.
Tejpning av fotleden kan användas till dess att ledbandet har läkt. Man bör dock se till att rörligheten och muskulaturen är igång innan spelaren återgår till normal träning även om tejpning används.

Hur länge får man räkna med att vara borta från jogga/spela fotboll/spela matcher?
– 1-4 veckor, förstagångsstukning minst 4 veckor. Grad 3 skada kan behöva opereras vilket leder till längre frånvaro.

Finns det risk för några framtida men, och i sådana fall vilka?
– Det är mycket vanligt att rörligheten i fotleden inte återställs efter en fotledsstukning.
Detta kan ge många följdbesvär. Då den rörlighet som ska tas ut i fotleden i en viss riktning får tas ut i en annan riktning (vanligt överpronation) i fotleden eller kompenseras i till exempel höftleden.
Detta kan leda både till knä- och höftskador. Det finns även risk för kvarstående men i foten vid allvarligare eller upprepade stukningar.